Insane Wrestling Federation
IWF September 14, 2003 - Belleville, MI

IWF September 14, 2003 - Belleville, MI

$15.00

1. Don Crisis vs. Hayden Avery vs. Buddy Hanlon 2. Jamie D vs. Johnny Bravo 3. Colt Cabana vs. Nat.....

IWF July, 25, 2003 - Hamtramck, MI

IWF July, 25, 2003 - Hamtramck, MI

$15.00

1. Petey Williams vs. Don Crisis 2. Buddy Hanlon vs. Ryan Boz 3. Monte Brown vs. "Flammin" Damon S.....

IWF June 27, 2003 - Detroit, MI

IWF June 27, 2003 - Detroit, MI

$15.00

1. "Loverboy" Steve vs. Gutter 2. Ryan Boz vs. Buddy Hanlin 3. Poison Apollo vs. Vortex "Fight For.....